Opstellingen

Levenskunst en intuïtie

Systemisch werk vindt plaats in een energieveld – het morfogenetisch veld – dat familie, voorouders, organisatieleden, de natuurlijke wereld en de hele mensheid met elkaar verbindt. Dit “wetende veld” is een bewuste energie die we kunnen betreden om de gevoelens en sensaties te ervaren die die van de echte familieleden weerspiegelen die ze vertegenwoordigen en iedereen en alles waarmee we verbonden zijn. ‎

Werken met Opstellingen brengt je:
o Nieuwe inzichten en oplossingen
o Duidelijker een plek kunnen innemen
o Meer liefde en succes
o Gevoel van bevrijding
o Meer rust en harmonie
o Gezonde relaties

Volgens het Nieuwe Opstellen ligt de focus op het (door)voelen van wat jou blokkeert, zonder te analyseren of te praten. Vanuit gevoel en intuïtie is de uitnodiging de innerlijke beweging te maken en het antwoord in jezelf te vinden. Vertrouwen dat het veld laat zien wat er in dat moment zichtbaar mag worden.

Tijdens een workshop kijken we samen naar hoe jij je verhoudt tot jouw systeem. Andere deelnemers representeren mensen, groepen, materiële of immateriële zaken die te maken hebben met jouw thema. Hierdoor komt er inzicht en worden blokkades in jouw systeem opgeheven, zodat je energie weer vrij kan stromen. Het proces geeft je een nieuw beeld van jouw plaats in het familiesysteem met de juiste eer aan de voorouders en aan de gebeurtenissen. Het onderzoeken van wat er verborgen is in ons familiesysteem kan helpen om onze diepste wonden te helen. ‎Op jouw plek kom je beter in verbinding met wie je echt bent, je straalt meer natuurlijke autoriteit uit en daar reageert jouw omgeving bijna altijd postief op.

De deelnemers ervaren de workshop opstellingen als verrassend, veilig, inzichtgevend en helend. Het maakt hierbij niet uit of jij een opstelling neerzet, representant of toeschouwer bent. Er komen voor iedereen herkenbare thema’s aan bod die een universeel karakter hebben.

Heb je interesse in een opstellings-dag? Geef je meteen op!
Ik organiseer regelmatig diverse thema-workshops.

In een 1-1 sessie verkennen we samen alle elementen van het krachtenveld van jouw vraag of vastgelopen proces, zodat je meer grip krijgt op jouw manier van relateren en perspectief te bieden aan nieuwe mogelijkheden. In de opstelling kijken we naar jouw innerlijke belevingswereld, conflicten, verlangens en patronen. Een opstelling laat zien dat alles met elkaar verbonden is. Wanneer de onderlinge verhoudingen aan het licht komen, komt er ruimte voor beweging waardoor je vrijer kunt leven en wordt meegenomen in een positieve spiraal, die ontstaat doordat je de systemische principes vóór je laat werken in plaats van tegen je.